Tamamlanan proje ile Ankara’da temel bilimler ve mühendislik fakültelerinde doktora çalışması yapan gençlerin sanayi sektörü ile ilgili hangi konuda kimlerle ve hangi üniversitede çalıştığının verisi ve KOBİ’ler için de belirli bir konuda Ar­Ge çalışmasına başlamak isteyen ya da başlayıp geliştirmek isteyenlerin hangi üretim yöntemi ve ürün konusunda araştırma yaptığı veya yapmak istediği konusunda birbiriyle konuşabilen bir veri tabanı ve aynı zamanda anlık bilgi ve fikir akısının sağlanacağı ve tarafların birbirleri ile anlık olarak buluşabileceği bir inovasyon platformu da tasarlanması hedeflenmiştir.

Proje, Ankara’da eğitim veren 18 üniversitede temel bilimler ve mühendislik dallarında çalışma yapan doktora öğrencilerini, bu öğrencilerin araştırma yürüttükleri alanla örtüşen Ankara Sanayi Odası’na kayıtlı Ar­Ge çalışması yapan veya ihtiyaç duyan KOBİ’ler ile bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.